Soundbrenner Pulse
Zet de hele band op scherp
Tests 18-07-2017 17:18
Een van de taken van een drummer is dat je de hele band in het gareel moet houden. Soundbrenner maakt een innovatieve metronoom die je daarbij een flinke stap de goede weg op helpt.

Slagwerkkrant 194 - juli augustus 2016