Slagwerkkrant.nl colofon

Slagwerkkrant is een uitgave van:

Keijser 18 Mediaproducties bv
Atlantisplein 1
1093 NE Amsterdam
tel. 020 675 5308

Emailadressen:
Abonnementsadministratie: abo@slagwerkkrant.nl
Redactie: redactie@slagwerkkrant.nl
Adverteren: ads@k18.nl

Hoofdredactieteam:
Bouke Bijlsma (algemeen), Dennis Boxem (tests), Erk Willemsen

Overige redactieleden:
Mark Eeftens (notenwerk), Hugo Pinksterboer

Eindredactie:
Bouke Bijlsma mmv Tineke van Brederode

Vormgeving:
Marcel Willemsen

Fotografie:
Dennis Boxem, Tineke van Brederode, Fred van Diem, Reinout Bos, Eric van Nieuwland

Bladmanagement:
Ronald Willemsen

Sales:
Ronald Willemsen, Ollie Schmitz, Erk Willemsen
Keijser 18 Mediaproducties, ads@k18.nl, tel. 020 675 5308

Abonnementenadministratie
Voor nieuwe abonnementen, opzeggingen en adreswijzigingen:
Ellen van der Star
abo@slagwerkkrant.nl,
tel: 020 675 5308

Vaste medewerkers:
Mirjam Berendse, Fred Cohen, Wouter Dielesen, Olaf Fase, Maarten Hartog, Jean-Paul Heck, Steven Leijen, Han Neijenhuis, Kevin Pasman, Michael Schack, Ellen van der Star, Klaas Jan Stol, Dick de Waal, Cesar Zuiderwijk

Slagwerkkrant.nl beheer:
Klaas Jan Stol, Musicpublishers.nl

Niets uit Slagwerkkrant en Slagwerkkrant.nl mag op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopie�n, opnamen, of op enige andere manier, zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
De uitgever behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren.

SLAGWERKKRANT ISSN: 0168-339X

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ten minste een maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk wordt opgezegd.

ABN Amro Bank:
IBAN: NL70ABNA0432038949 BIC: ABNANL2A

zoeken