Ultimusician Drumblocks
Muurvast op je kleedje
Tests 17-04-2019 16:24
In de vorige editie van Slagwerkkrant schreven we al een nieuwsbericht over JK Drumplates, die het concept van Drumplates heeft overgenomen, maar er is nog een nieuwe speler op de markt die een drumkleed met kunststof blokjes aanbiedt: Ultimusician Drumblocks.

Test uit Slagwerkkrant 209 - januari februari 2019