Slagwerkkrant.nl colofon
Slagwerkkrant is een uitgave van:
Keijser 18 Mediaproducties bv
Atlantisplein 1 - 1093 NE Amsterdam
tel. 020 675 5308

Emailadressen:
Abonnementsadministratie: abo@slagwerkkrant.nl
Redactie: redactie@slagwerkkrant.nl
Adverteren: ads@k18.nl

Slagwerkkrant.nl beheer:
Klaas Jan Stol, Musicpublishers.nl

Hoofdredactieteam:
Mark van Schaick (algemeen), Bouke Bijlsma (hoofdartikelen, interviews, Opmaat), Dennis Boxem (tests)

Overige redactieleden:
Mark Eeftens (notenwerk), Hugo Pinksterboer

Coördinatie recensies:
Mark van Schaick

Eindredactie:
Bouke Bijlsma, Tineke van Brederode

Vormgeving:
Cyril Koopmeiners, Marcel Willemsen

Fotografie:
Dennis Boxem, Tineke van Brederode, Fred van Diem, Jelmer de Haas, Mark van Schaick, Hans Speekenbrink, Andreas Terlaak

Bladmanagement:
Ronald Willemsen

Sales:
Ronald Willemsen, Ollie Schmitz, Erk Willemsen
Keijser 18 Mediaproducties, ads@k18.nl, tel. 020 675 5308

Abonnementenadministratie
Voor nieuwe abonnementen, opzeggingen en adreswijzigingen:
Ellen van der Star
abo@slagwerkkrant.nl,
tel: 020 675 5308

Boekhouding:
Vanja van Dam
factuur@slagwerkkrant.nl

Vaste medewerkers:
Ifor Baynes, Mirjam Berendse, Stef Broks, Fred Cohen, Wouter Dielesen, Olaf Fase, Coen Hagenaars, Maarten Hartog, Jean-Paul Heck, Steven Leijen, Rick Lieffering, Winnie Mensink, Han Neijenhuis, Kevin Pasman, Danny Rombout, Pieter Sabel, Michael Schack, Ellen van der Star, Klaas Jan Stol, Tim Vermulst, Dick de Waal, Kim Weemhoff, Rienk Wopereis, Cesar Zuiderwijk

Niets uit Slagwerkkrant en Slagwerkkrant.nl mag op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
De uitgever behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren.

SLAGWERKKRANT ISSN: 0168-339X

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ten minste een maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk wordt opgezegd.

ABN Amro Bank:
IBAN: NL70ABNA0432038949 • BIC: ABNANL2A